Co komornik może, a czego nie? Pytania i odpowiedzi.

Wizyta komornika z reguły nie kojarzy się z niczym przyjemnym. Zdarza się, że ci nieproszeni stróże prawa odwiedzają ludzi w pracy lub otwierają mieszkania siłą, wraz z eskortą policji. Oba z powyżej wymienionych działań mogą okazać się dla osoby zadłużonej krępujące, a być może nawet problematyczne, niemniej jednak są one zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Tak czy inaczej zdarza się – i to wcale nierzadko – że komornicy przekraczają swoje kompetencje, robiąc coś, czego nie powinni. Jak ochronić się przed takimi sytuacjami? Zapoznaj się z niniejszym wpisem, w którym postaraliśmy się z bliska przyjrzeć kwestii praw komorników. Serdecznie zapraszamy!

Czy komornik może obciążyć kosztami wierzyciela?

Zaczynamy od pytania bardzo nietypowego, lecz zasadnego. Otóż jeśli uważasz, że dana osoba wymagająca od Ciebie zapłacenia pieniędzy nie ma ku temu podstaw, możesz – a nawet powinieneś – bronić się. W takim przypadku cała sprawa zostanie przeanalizowana przez sąd, który może potem obciążyć wierzyciela kosztami postępowania. Mówi o tym 49. paragraf 4. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Czytamy tam:

„W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. W celu ich pobrania komornik wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzyciela do uiszczenia należności z tego tytułu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.”

Czy komornik może otworzyć drzwi siłą lub je wyważyć?

Wiele osób, u których dochodzi do burzliwych interwencji komorniczych, twierdzi, iż nikt nie ma prawa wejść do ich domu bez pytania. Niestety, prawo nie stoi w tym względzie po stronie obywatela. Według Kodeksu Prawa Cywilnego komornik teoretycznie może wejść do danego mieszkania bez przyzwolenia osoby znajdującej się wewnątrz. W artykule 814. czytamy:

„Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki.”

Co więcej, komornik może wynająć do otworzenia drzwi ślusarza, co stosuje się znacznie częściej niż wyważanie. Należy jednak pamiętać, iż funkcjonariusze nie mogą pozwolić sobie w tym względzie na absolutnie wszystko. Po pierwsze komornik wchodzący do mieszkania musi posiadać sądowy nakaz ingerencji. Po drugie, jeśli w mieszkaniu nie ma jego właściciela lub najemcy, ingerencja powinna odbyć się w towarzystwie policji.

Czy komornik może zająć odszkodowanie z PZU?

Środki do życia osób zadłużonych pochodzą z najróżniejszych źródeł. Z niektórych z nich komornik może zabrać całkiem sporo, podczas gdy inne są nietykalne. Jak sprawa prezentuje się w przypadku odszkodowań z PZU?

Komornicy mogą zająć jedynie 25% tego typu świadczeń. Dotyczy to świadczeń płynących ze wszystkich ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych. Wyjątek od tej reguły stanowią odszkodowania oraz jednorazowe zapomogi na pokrycie kosztów pogrzebu. Pieniądze te z założenia mają zostać przeznaczone na konkretny cel, dlatego też nie podlegają zajęciu przez komornika.

Czy komornik może przyjść niespodziewanie?

Mówiąc krótko – jeśli otrzymałeś list o wszczęciu postepowania egzekucyjnego, możesz spodziewać się wizyty komornika niemalże w każdej chwili. Funkcjonariusze dokonują wizyt terenowych od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7 do 21.

Komornik nie może zatem odwiedzić Cię bez ówczesnego powiadomienia. Podstawę dla tego twierdzenia stanowi artykuł 19 Ustawy o komornikach. Z kolei o zasadach warunkujących zajęcie nieruchomości mówi artykuł 925 Kodeksu Prawa Cywilnego.

Czy komornik może zabronić wglądu do akt?

Odpowiadając zwięźle – nie. Wgląd do akt przysługuje obu stronom, a także uczestnikom postępowania. Mówi o tym 9. artykuł Kodeksu Prawa Cywilnego, gdzie czytamy:

„Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.”

Pełny dostęp do akt sprawy nie oznacza oczywiście, że któraś ze stron może zabrać je ze sobą domu lub wykorzystać w inny sposób. Szczegóły opisuje artykuł 13., a paragraf 2. Kodeksu Prawa Cywilnego. Akta sprawy można przeglądać pod okiem komornika lub osoby przezeń wyznaczonej.

Mimo iż wizyta komornika nie zwiastuje niczego dobrego, wcale nie musi ona oznaczać Twojego bankructwa. Zawsze współpracuj z funkcjonariuszem i wypełniaj jego polecenia. Pamiętaj, iż nie jest on Twoim wrogiem, a stróżem prawa. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *